Reserapporter

Jenny Heiman fick SFFB stipendium för ASCO 2024

Reseberättelse ASCO 2024

Följande stipendiater erhöll SFFB stipendium för ORBS vid Nottingham Breast Institute 2023.

Reseberättelse ORBS Linda Adwall

Reseberättelse ORBS Ira Oikinomou

Reseberättelse ORBS Ravichandran

Reseberättelse ORBS HSackey

Jana de Boniface erhöll SFFB stipendium för att delta i sidoutbildning i avancerad onkoplastikkirurgi vid Nottingham Breast Institute under Douglas Macmillan i Nottingham 2023

Reseberättelse Nottingham

Ira Oikonomou erhöll SFFB stipendium för att delta i kurs om Bröstradiologi (IBUS) i Aten 2022.

Reseberättelse IBUS 2022

Slavica Janeva erhöll SFFB stipendium för att delta på San Antonio Breast Cancer Symposium 2019 där hon även presenterade en poster om adjuvant kemoterapibehandling hos den äldre kvinnan med  primär, icke-metastaserad trippelnegativ bröstcancer.

Slavica Janevas Reseberättelse San Antonio Breast Cancer Symposium 2019

Hafsteinn Pétursson erhöll SFFB stipendium för resa till Bukarest och den muntliga delen av den europeiska ackrediteringen UEMS European Board of Surgery Qualification in Breast surgery (EBSQ) 2019.

Katrin Lange Norström erhöll stipendium för att delta på St:Gallen mötet i Wien 2019.
Katrin Lange Norström StGallen 2019

Jenny Nyqvist erhöll SFFB stipendium för att delta på San Antonio Breast Cancer Symposium 2018 där hon även presenterade en poster om FOXA1 och Nestin som möjliga prognostiska markörer vid bröstcancer.
Jenny Nyqvist San Antonio Breast Cancer Symposium 2018

Linda Adwall erhöll SFFB stipendium för att delta på Workshop i Bröstreduktionsplastik på St:Göran i Januari 2018.
Linda Adwall Workshop i Bröstreduktionsplastik

Andreas Karakatsanis erhöll ESSO (European Society for Surgical Oncology) stipendiet och med hjälp av detta och Svensk Förening för Bröstkirurgi arbetade han vid Royal Marsden i London fr.o.m september t.om. december 2016.
Andreas Karakatsanis Reserapport

Lotta Wadsten erhöll stipendium för att åka till San Antonio Breast Cancer Symposium 2016 där hon även presenterade postern ”A case control study on DCIS and the risk of breast cancer death”.
Referat från San Antonio Breast Cancer Symposium 2016

Linda Holmstrand Zetterlund erhåll stipendium för att åka till Krakow i Polen för att vara med på mötet ”36th European Society of Surgical Oncology (ESSO)”, 14-16 sept 2016. Här kommer ett mycket bra referat från mötet.
Referat från 36th ESSO meeting, Krakow, Polen

Kristina Åhsberg auskulterade två veckor hos Mr Douglas Macmillan i Nottingham. Reserapporten är skriven i dagboksform varje kväll och innehåller hennes reflektioner och lärdomar från varje dag. Mycket värd att läsa!
Reserapport Nottingham Breast Institute – Kristina Åhsberg

Linda Zetterlund och Linda Nigard som arbetar som bröstkirurger på Södersjukhuset rapporterar från ORBS mötet i Nottingham 21-23 september 2015.
Reserapport ORBS 2015

Hella Hultin har varit i London i hela 3 månader för att utbilda sig i onkoplastisk och rekonstruktiv bröstkirurgi, både vid Royal Marsden och även litet i Nottingham. Läs denna spännande reserapport här:
Reserapport Hella Hultin

Staffan Erikssons reserapport från EBCC i Glasgow (2014):
Reseberättelse EBCC Staffan E 2014-10-30

Reserapport från Kristina Åhsberg och Karolina Isaaksson som deltog vid ORBS (Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgery) konferensen i Nottingham i år. En Konferens som går vartannat år som ”Technical Meeting” (2014) och varannat år som ”Scientific Meeting” (september 2015). Att rekommendera!
ORBS rapport

Reserapport från Susanne Sjövall Mjöberg från Lund som har varit på onkoplastikkurs i Milano!
Milano 2014

Fredrik Wärnberg från Uppsala och Malin Sund (Sveriges första kvinnliga professor i kirurgi!) har framgångsrikt examinerats för den europeiska ackrediteringen i bröstkirurgi. Grattis!! Läs deras betraktelser via länken här nedan:
Amsterdam2013 (1)

Här hittar ni en reserapport från Helena Sackey som fick stipendium från SSFB för att presentera sitt poster i San Antonio i december 2012.
Reserapport Helena Sackey

Läs här nedan Irma Fredrikssons reseberättelse från en kurs i London om onkoplastikoperationer med praktiska övningar.
Reseberättelse Irma

I bifogad länk finns en reserapport från Linda Zetterlund som tillsammans med Fuat Celebiogulou besökt en kongress i Miami.
Reseberättelse från Miami 30th annual Breast Cancer Conference

Här finner Du en rapport från en studieresa för att lära sig mer om modern bröstdiagnostik från Martin Rehn i Malmö.
Reserapport_DiagnDetecBreast (2) doc rehn m

Här finns en rapport från ett studiebesök på Herlevs sjukhus som en delagation från Örebro och Västerås gjorde i december 2011 för att studera intraoperativ strålbehandling.
IORT hemsida