Stipendier

SFFB-stipendium
Svensk Förening för Bröstkirurgi (SFFB) utdelar i samarbete med Promeduc Surgical AB utbildnings- och forskningsstipendier årligen på 10 000 kronor. Utöver detta tillskjuter föreningen årligen 40 000 kronor till stipendier för besök vid svensk eller utländsk institution med bröstkirurgisk spetsverksamhet, för deltagande i bröstcancerkongress eller för deltagande vid annan kurs med syfte att vidareutbilda sig inom ämnet bröstcancerkirurgi och bröstonkologi. Varje enskild person kan söka maximalt anslag om 15 000 kronor per år. Möten som inte omfattas av stipendier är t ex nationella möten som SOTA möten, Kicki Waller dagarna eller kirurgveckan då föreningen anser att detta bör bekostas av arbetsgivaren.

Vi uppmuntrar även starkt deltagande vid den Europeiska ackrediteringen (UEMS / EBSQ) och bidrag till detta går att söka. De medlemmar som arbetar som europeiska ackrediterare har dock möjlighet att söka anslag från vår stipendiefond.

Ansökningsblankett (se nedan) skall inskickas i god tid (aktivitet kan absolut ej ha på- börjats) och inkomna ansökningar behandlas av styrelsen kontinuerligt under året vid första därpå följande styrelsemöte (äger rum med cirka en månads mellanrum) så länge medel finns kvar att fördela. Sökande måste vara medlem i Svensk Förening för Bröstkirurgi och skriftlig redovisning erfordras för publicering på föreningens hemsida efter avslutad aktivitet. Stipendiet skall användas inom ett kalenderår varefter det förfaller.

Kvitton samt en skriftlig reserapport skall vara föreningen tillhanda senast 3 månader efter avslutad aktivitet för att utbetalning skall ske. Om förskott har betalats ut och kvitton/skriftlig reserapport ej inlämnats inom 3 månader blir stipendiaten återbetalningsskyldiga. Beslut om tilldelning sker per brev och redovisas också på hemsidan samt årligen vid föreningens årsmöte.

Ansökningsblankett samt reserapport skickas till eva.vikhe.patil@regionostergotland.se

Ansökningsblankett Stipendium

Reseräkning

Forskningsmedel och resebidrag från Bröstcancerförbundet

Direktlänk till sida för Forskningsanslag: https://brostcancerforbundet.se/om-oss/stipendier-och-anslag/forskningsanslag-2019/

Direktlänk till sida för Reseanslag: https://brostcancerforbundet.se/om-oss/stipendier-och-anslag/reseanslag-2019/