Stipendier

SFFB-stipendium
Svensk Förening för Bröstkirurgi (SFFB) utdelar utbildnings- och forskningsstipendier årligen på upp till 5000 kr för resa inom Sverige, upp till 10.000 kr för resa inom Europa och upp till 15.000 kr för resa utom Europa. Varje enskild person kan söka maximalt anslag om 15000 kr per år. Möten som inte omfattas av stipendier är nationella möten som t ex SOTA möten, Kicki Waller dagarna, Nationell kurs i onkoplastikkirurgi eller Kirurgveckan då föreningen anser att detta bör bekostas av arbetsgivaren.

Vi uppmuntrar även starkt till  Europeiska ackrediteringen (UEMS / EBSQ) och stipendiebidrag till detta går att söka efter att man klarat den skriftliga delen. Ansökningsperioden för ackreditering är juli – v 33.

Ansökningsblankett (se nedan) skall inskickas i god tid (aktivitet får ej ha påbörjats innan ansökan) och inkomna ansökningar behandlas och prioriteras av styrelsen kontinuerligt under året vid första därpå följande styrelsemöte (äger rum med cirka två månaders mellanrum) så länge medel finns kvar att fördela. Sökande måste vara medlem i Svensk Förening för Bröstkirurgi och skriftlig redovisning erfordras för publicering på föreningens hemsida efter avslutad aktivitet. Stipendiet skall användas inom ett kalenderår varefter det förfaller.

Skriftlig reserapport skall vara föreningen tillhanda senast 3 månader efter avslutad aktivitet för att utbetalning skall ske. Undantag vid Europeisk Ackreditering då utbetalning sker utan reserapport om bevis på deltagande kan uppvisas.

Beslut om tilldelning sker per mail och redovisas också på hemsidan samt vid föreningens årsmöte.

Ansökningsblankett ifylles nedan. Reserapport skickas till eva.vikhe.patil@regionostergotland.se

 

 

Forskningsmedel att söka via Bröstcancerförbundet

Direktlänk till sidan för Forskningsanslag med kriterier och ansökningsblankett:

 https://brostcancerforbundet.se/om-oss/forskningsanslag/

Direktlänk till sida för Reseanslag: https://brostcancerforbundet.se/om-oss/stipendier-och-anslag/