Stipendier

SFFB-stipendium
Svensk Förening för Bröstkirurgi (SFFB) utdelar utbildnings- och forskningsstipendier årligen på 5000 kr för resa inom Sverige, 10.000 kr för resa inom Europa och 15.000 kr för resa utom Europa. Varje enskild person kan söka maximalt anslag om 15000 kr per år. Möten som inte omfattas av stipendier är nationella möten som t ex SOTA möten, Kicki Waller dagarna eller Kirurgveckan då föreningen anser att detta bör bekostas av arbetsgivaren.

Vi uppmuntrar även starkt deltagande vid den Europeiska ackrediteringen (UEMS / EBSQ) och bidrag till detta går att söka!

Ansökningsblankett (se nedan) skall inskickas i god tid (aktivitet kan absolut ej ha påbörjats) och inkomna ansökningar behandlas av styrelsen kontinuerligt under året vid första därpå följande styrelsemöte (äger rum med cirka två månaders mellanrum) så länge medel finns kvar att fördela. Sökande måste vara medlem i Svensk Förening för Bröstkirurgi och skriftlig redovisning erfordras för publicering på föreningens hemsida efter avslutad aktivitet. Stipendiet skall användas inom ett kalenderår varefter det förfaller.

Kvitton på utlägg samt en skriftlig reserapport skall vara föreningen tillhanda senast 3 månader efter avslutad aktivitet för att utbetalning skall ske. Undantag vid Europeisk Ackreditering då utbetalning sker utan reserapport. Beslut om tilldelning sker per mail och redovisas också på hemsidan samt årligen vid föreningens årsmöte.

Ansökningsblankett ifylles nedan. Reserapport skickas till eva.vikhe.patil@regionostergotland.se

 

 

Övriga forskningsmedel och resebidrag att söka från Bröstcancerförbundet

Direktlänk till sida för Forskningsanslag: https://brostcancerforbundet.se/om-oss/stipendier-och-anslag/

Direktlänk till sida för Reseanslag: https://brostcancerforbundet.se/om-oss/stipendier-och-anslag/