Hem

Svensk Förening för Bröstkirurgi är en sektion av Svensk Kirurgisk Förening, under Svenska Läkaresällskapet. Organisationsnummer är 833601-0205.

Medlemsskap i föreningen kostar 200 kronor/år, och debiteras från Svensk Kirurgisk Förening.

Medlemsansökan

Reseberättelser, tänkvärda publikationer, avhandlingar, kongressrapporter – alla bidrag till hemsidan mottages tacksamt, maila Jenny Heiman (jenny.heiman@vgregion.se).

 

SENASTE NYTT

211201
Påminnelse om detta webinar på torsdag 2/12; SLNB or TAD after NAC in cN1 / ycN0 patients?
18:00 Resection of a Target lymph node in addition to the SNL (TAD) is necessary – Dr Abigail S. Caudle
18:30 SLNB-only is adequate – Dr Viviana Galimberti
Ingen anmälan krävs

_________________________________________________________________________________________

21-11-23

”Hej alla SFFB-kollegor,
här kommer annonsen till workshopen i onkoplastikkirurgi 16-17 maj 2022, som tyvärr fick ställas in både 2020 och 2021. Observera att denna workshop inte har samma upplägg som den basala onkoplastikkursen från tidigare år: den riktar sig till dem som har redan några års erfarenhet av bröstcancerkirurgi och kan självständigt utföra en reduktionsplastik. Den basala kursen kommer att få återvända en annan gång framöver.
Workshopen bjuder på hands-on ritning på modeller och falldiskussioner med både svenska och utländska lärare (Douglas Macmillan, Kristjan Asgeirsson, Elisabeth Elder, Tor Svensjö, Jana de Boniface). Fokus är enbart på bröstbevarande kirurgi, främst reduktionsplastik och perforantlambåer.
Workshopen sponsras av SFFB, Astra Zeneca, Amoena och Promeduc.
Varmt välkomna att söka per mejl till kurssekreteraren Louise Rosenberg louise.rosenberg@capiostgoran.se.
Med vänliga hälsningar

Jana de Boniface”

________________________________________________________________________________________

21-10-04

Vi tackar styrelsens avgående ordförande Fredrik Wärnberg för mångårigt arbete för föreningen, dess medlemmar och patienter med bröstcancer

________________________________________________________________________________________

2021-08-30

Styrelsen för Svensk förening för Bröstkirurgi vill tacka alla medlemmar för en givande digital Kirurgvecka 2021.

Vi vill också rikta våra varmaste gratulationer till Roger Olofsson Bagge som tilldelades Stora Forskarpriset 2021!


2021-01-21

Nytt kapitel för kärlkirurgikoder 2021 innebär förändringar för kodning av lymfkörtelkirurgi (tidigare kapitel P)

Se länken och särskilt sida 5o för aktuella koder.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/karlkirurgi-kapitel-v-2021.pdf

PJA10 Exploration av lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
mappas till någon av koderna VXA10-60 beroende på lokalisation:

VXA10 Exploration av cervikala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA20 Exploration av axillära lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA30 Exploration av paraortala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA40 Exploration av iliakala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA50 Exploration av inguinala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA60 Exploration av andra lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi

PJD42 Exstirpation av axillära lymfkörtlar
mappas till
VXK21 Exstirpation av axillära lymfkörtlar

PJD52 Radikal utrymning av axillära lymfkörtlar
mappas till
VXK26 Radikal utrymning av axillära lymfkörtlar


 Examinering för europeisk ackreditering 2022

Här hittar ni all information om vad som krävs för att ansöka 2022 samt deadlines för registrering och betalning.

https://www.uemssurg.org/divisions/breast-surgery/ebsq-examination