Hem

Svensk Förening för Bröstkirurgi är en sektion av Svensk Kirurgisk Förening, under Svenska Läkaresällskapet. Organisationsnummer är 833601-0205.

Medlemsskap i föreningen kostar 200 kronor/år, och debiteras från Svensk Kirurgisk Förening.

Medlemsansökan

Reseberättelser, tänkvärda publikationer, avhandlingar, kongressrapporter – alla bidrag till hemsidan mottages tacksamt, maila Jenny Heiman (jenny.heiman@vgregion.se).

 

SENASTE NYTT

21-10-04

Vi tackar styrelsens avgående ordförande Fredrik Wärnberg för mångårigt arbete för föreningen, dess medlemmar och kvinnor med bröstcancer

_________________________________________________________________________

2021-08-30

Styrelsen för Svensk förening för Bröstkirurgi vill tacka alla medlemmar för en givande digital Kirurgvecka 2021.

Vi vill också rikta våra varmaste gratulationer till Roger Olofsson Bagge som tilldelades Stora Forskarpriset 2021!


2021-01-21

Nytt kapitel för kärlkirurgikoder 2021 innebär förändringar för kodning av lymfkörtelkirurgi (tidigare kapitel P)

Se länken och särskilt sida 5o för aktuella koder.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/karlkirurgi-kapitel-v-2021.pdf

PJA10 Exploration av lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
mappas till någon av koderna VXA10-60 beroende på lokalisation:

VXA10 Exploration av cervikala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA20 Exploration av axillära lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA30 Exploration av paraortala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA40 Exploration av iliakala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA50 Exploration av inguinala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA60 Exploration av andra lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi

PJD42 Exstirpation av axillära lymfkörtlar
mappas till
VXK21 Exstirpation av axillära lymfkörtlar

PJD52 Radikal utrymning av axillära lymfkörtlar
mappas till
VXK26 Radikal utrymning av axillära lymfkörtlar


 Examinering för europeisk ackreditering 2022

Här hittar ni all information om vad som krävs för att ansöka 2022 samt deadlines för registrering och betalning.

https://www.uemssurg.org/divisions/breast-surgery/ebsq-examination