Hem

Svensk Förening för Bröstkirurgi är en sektion av Svensk Kirurgisk Förening, under Svenska Läkaresällskapet. Organisationsnummer är 833601-0205.

Medlemsskap i föreningen kostar 100 kronor/år, och debiteras från Svensk Kirurgisk Förening. Medlemsansökan

Reseberättelser, tänkvärda publikationer, kongressrapporter – alla bidrag till hemsidan mottages tacksamt, mejla Roger Olofsson Bagge (roger.olofsson.bagge@vgregion.se).

Artiklar som publiceras i Svensk Kirurgi publicerar vi även gärna på hemsidan som kortversion (abstraktsform).

Stadgar 2008

Verksamhetsberättelse 2016