Hem

Svensk Förening för Bröstkirurgi är en sektion av Svensk Kirurgisk Förening, under Svenska Läkaresällskapet. Organisationsnummer är 833601-0205.

Medlemsskap i föreningen kostar 200 kronor/år, och debiteras från Svensk Kirurgisk Förening. Medlemsansökan

Reseberättelser, tänkvärda publikationer, kongressrapporter – alla bidrag till hemsidan mottages tacksamt, mejla Jenny Heiman (jenny.heiman@vgregion.se).

Artiklar som publiceras i Svensk Kirurgi publicerar vi även gärna på hemsidan som kortversion (abstraktsform).

SENASTE NYTT

Kära medlemmar i Svensk Förening för Bröstkirurgi.

Vi står för stora utmaningar närmaste tiden. Förutsättningarna ser väldigt olika ut i regionerna. Några kliniker är redan i läget där man måste prioritera bland bröstcancerpatienterna medan andra ännu bara förbereder sig.  Svenska bröstcancergruppen (SWEBCG) har diskuterat riktlinjer och förslag på prioriteringar och det finns ett Nationellt dokument från RCC i samverkan https://www.cancercentrum.se/globalassets/covid-19/brostcancer_avvikelse_covid19_7apr20.pdfVad det gäller bröstkirurgin specifikt är det svårt för vår förening att ge vägledning då det ser så olika ut i regionerna. Vi har inte heller möjlighet att följa situationen fortlöpande. Jag vet att det sker ett omfattande arbete lokalt och regionalt, och vi uppmanar er att arbeta efter era egna riktlinjer med stöd i det nationella dokumentet.

Vi måste också förbereda oss lokalt på den puckel av arbete som kommer att komma när pandemin blåst över. T.ex. många kvinnor väljer själva att inte komma till mammografihälsokontrollen under rådande omständigheter.

För vår förening har pandemin tills nu inneburit att Kicki Waller mötet i Åre är inställt. Kirurgveckan i Luleå 2020 är inställd. Sommarens skriftliga examen, och höstens muntliga examen för europeisk ackreditering är inställd. En KUB-kurs i Helsingborg har fått ställas in.

SWEBCGs vårmöte 14-15/5 kommer att ske som någon form av skype/online möte. Information kommer senare.

Annars jobbar vi på och gör allt det bästa vi kan för våra patienter.

Hälsar Fredrik Wärnberg och styrelsen för SFFB

_________________________________________________________________________

För kännedom så ligger nu 2020 års utlysning av forskningsanslag ute på Bröstcancerförbundets webbplats.

Sista ansökningsdag är fredag 5 juni. Mer information hittar ni med hjälp av länkarna nedan.

https://brostcancerforbundet.se/om-oss/stipendier-och-anslag/

https://brostcancerforbundet.se/om-oss/stipendier-och-anslag/forskningsanslag/

Nyheter – kriterier 2020

  • Huvudsökande ska vara disputerad.
  • Definitioner på befattning/yrkesroll som kan ansöka är borttaget.
  • Kravet att huvudsökande ska vara kliniskt verksam är borttaget.
  • Vikt läggs vid bedömningen på att projektet är ”patientnära” dvs forskning där ”patienten/människan” är måttenheten.
  • Klinisk relevans ges än högre vikt, då kraven ovan ändrats i detta års utlysning.
  • Endast en projektansökan per huvudsökande och år får insändas.

_________________________________________________________________________

Styrelsen för Svensk Förening För Bröstkirurgi önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året, 2020!

Kirurgveckan går i år av stapeln i Luleå under vecka 34. Bröstprogrammet är förlagt till torsdag och fredag, 20-21 augusti. Vi har fått bra och positiv feedback från kirurgveckan i Norrköping. Även i år kommer ett symposium att handla om malignt melanom. Vi har många spännande symposier och föreläsare och även fortsättningsvis vill vi blanda in abstrakts i symposierna. Diskussionerna i Norrköping blev riktigt bra och vi vill tro att det berodde på att vi fördelat mer tid till frågor efter de fria föredragen. Alla är välkomna att skicka in abstrakts. Det är spännande att se vad som är på gång runt om i landet. På Svensk Kirurgisk Förenings hemsida finns information om deadline för abstraktinlämning. 

Vi hoppas att fler svenska kirurger genomför den europeiska ackrediteringen. Information om examen finns på vår hemsida. Förra året kunde man göra den skriftliga examen i Göteborg och vi hoppas det blir så även i år. Den muntliga delen sker i Aten senare under tidig höst. Kolla hemsidan https://www.sffb.se/?page_id=150! 

SFFB fortsätter att stötta den nu vidareutvecklade nationella onkoplastikkirurgiska kursen; 1st National Oncoplastic Workshop (NOW) Sweden: Focus on Breast Conservation (se Kurser och kongresser).

Under år 2020 kommer många enheter starta med genexpressionsanalyser för att skräddarsy onkologisk behandling, vi fortsätter att inkludera i SENOMAC studien och många kommer att ansluta till den danska randomiserade studien av partiell strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi och många nya idéer kommer att stötas och blötas. Vi arbetar också på med registrering i NKBC och standardiserade vårdförlopp. Vi i styrelsen vill arbeta för ett kliniskt- och forskningsmässigt klimat i Sverige som gör oss starka. 

Hälsar styrelsen genom

Fredrik Wärnberg, ordförande SFFB

_________________________________________________________________________

 Examinering för europeisk ackreditering under 2020 är  INSTÄLLT

Här hittar ni all information om vad som krävs för att ansöka 2021 samt deadlines för registrering och betalning.

https://www.uemssurg.org/divisions/breast-surgery/ebsq-examination