Hem

Svensk Förening för Bröstkirurgi är en ideell förening och en del av Svensk Kirurgisk Förening, under Svenska Läkaresällskapet. Föreningens ändamål är att främja utbildning, forskning och utveckling inom ämnesområdet och stimulera internationella kontakter. Organisationsnummer är 833601-0205.

Medlemskap i föreningen kostar 200 kronor/år, och debiteras från Svensk Kirurgisk Förening.

Medlemsansökan

Reseberättelser, avhandlingar, kongressrapporter – alla bidrag till hemsidan mottages tacksamt, maila Jenny Heiman (jenny.heiman@vgregion.se)

 

SENASTE NYTT

God fortsättning på er allihopa!
Nytt år, nya utmaningar! Fredagen den 19  Januari klockan 13 planerar vi ett introducerande webinar för er som funderar på ackreditering. Andreas Karakatsanis som är sekreterare inom UESM Bröstdivisionen kommer berätta om examen avseende formalia och process.  Därutöver kommer Camilla André och Eirini Pantiora som båda ackrediterats berätta om sina erfarenheter.
Alla som är intresserade är välkomna att delta! Se bifogad länk nedan:
Topic: Introducerande webinar inför ackreditering
Time: Jan 19, 2024 01:00 PM Stockholm
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 657 3203 6191

Mini-SOTA 13 februari 2024 kl 14.30-17.30 digitalt från Örebro

Nästa onkoplastikkurs är planerad 16-17 maj 2024. Det blir den mer avancerade ”workshopen” igen, som är helt dedikerad till bröstbevarande kirurgi. En hel del reduktionsplastik och ”conal rotation” och därtill perforantlambåer.
Kursfakulteten består återigen av Tor Svensjö, Jana Boniface Elisabeth Elder från Sydney och Douglas Macmillan från Nottingham.
Anmälan öppnas i december Annons onkoplastikkurs 2024

Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset bjuder in till: Postgraduatekurs i kirurgi: Bröstcancer, bröstsarkom, melanom och basal plastikkirurgi

När: 16-18 oktober 2024
Var: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
För vem: För dig som är specialist i kirurgi eller plastikkirurgi och har grundläggande kirurgiska kunskaper i bröstkirurgi och/eller melanomkirurgi
Mer information och anmälan kommer våren 2024. Välkommen!

Styrelsen för Svensk Förening För Bröstkirurgi önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt 2024!

Under det gångna året har fem av våra medlemmar förtjänstfullt blivit godkända i UEMS European Board of Surgery Qualification in Breast surgery. Vi hoppas förstås att fler är intresserade av att ackrediteras och all information kring anmälan och datum fick ni i utskicket från UEMS nyligen. En god idé kan vara att skaffa examinationsboken https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-37752-5 som vi flaggat för tidigare.

Vi planerar att ha ett kortare webinarium under januari månad där några av våra senast examinerade delar med sig av sina erfarenheter, återkommer om datum. Senare i vår planeras också två journal clubs för alla som är intresserade.

Vi i styrelsen känner oss väldigt nöjda med kirurgveckan i Örebro och utifrån enkäten ni svarade på så är betyget högt!

Kirurgveckan 2024 går av stapeln i Karlstad vecka 34; torsdag och fredag för SFFB. Preliminärt planeras följande symposier:

· De-eskalering av behandling av lokalrecidiv

· B3 lesioner

· Manlig bröstcancer

· Malignt melanom (samsymposium med plastikkirurgerna)

· Onkoplastik workshop!

Som de flesta av er känner till har standardiserade vårdförloppet för bröstcancer reviderats med förtydligande av kriterier för SVF och en förlängning av utredningstiden med 7 dagar. Förslaget har varit ute på remiss och remissrundan är nu stängd så det reviderade dokumentet bör publiceras inom kort. ”Min vårdplan” bröstcancer ligger också ute på remiss och synpunkter kan lämnas fram till 14/2 2024.

Under hösten har även ett intensivt arbete med revidering av nationella vårdprogrammet pågått. Några avsnitt har genomgått en ganska omfattande omarbetning, några små förändringar avseende axillkirurgin kommer att föreslås. Vi kommer också att få två nya kapitel som handlar om lite ovanligare morfologiska diagnoser och B3 lesioner, det ser vi fram emot.

Det var glädjande att notera att svensk bröstcancerforskning lyftes fram på nyligen avverkade San Antonio Breast Cancer Symposium. Under sessionen The year in review 2023 där årets viktigaste forskningsresultat presenteras fanns både MASAI studien från Malmö, om AI stöd vid screening samt SENOMAC studien med. Kul! Flera från Sverige hade posterpresentationer och två av våra medlemmar tilldelades stipendier för att kunna åka dit och presentera sina data. Vi ser fram emot reseberättelser till hemsidan!

Fortsätt forska och skicka in abstracts till kirurgveckan!

Som vanligt kommer det att finnas ett utbud av kurser under nästa år, bl a onkoplastikkirurgi med fokus på bröstbevarande kirurgi 16-17/5, Postgraduate utbildning i bröstcancer i samarbete med Astra Zeneca 25-27/9 och Postgraduatekurs i kirurgi: Bröstcancer, bröstsarkom, melanom och basal plastikkirurgi 16-18/10. Håll utkik efter inbjudningar som skickas ut senare!

Vi ses nästa år!

Hälsar styrelsen genom

Charlotta Wadsten

ordförande SFFB

__________________________________________

 

2021-01-21

Nytt kapitel för kärlkirurgikoder 2021 innebär förändringar för kodning av lymfkörtelkirurgi (tidigare kapitel P)

Se länken och särskilt sida 5o för aktuella koder.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/karlkirurgi-kapitel-v-2021.pdf

PJA10 Exploration av lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
mappas till någon av koderna VXA10-60 beroende på lokalisation:

VXA10 Exploration av cervikala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA20 Exploration av axillära lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA30 Exploration av paraortala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA40 Exploration av iliakala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA50 Exploration av inguinala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA60 Exploration av andra lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi

PJD42 Exstirpation av axillära lymfkörtlar
mappas till
VXK21 Exstirpation av axillära lymfkörtlar

PJD52 Radikal utrymning av axillära lymfkörtlar
mappas till
VXK26 Radikal utrymning av axillära lymfkörtlar


 Examinering för europeisk ackreditering 2024

Här hittar ni all information om vad som krävs för att ansöka 2024 samt deadlines för registrering och betalning.

https://www.uemssurg.org/divisions/breast-surgery/ebsq-examination