Hem

Svensk Förening för Bröstkirurgi är en ideell förening och en del av Svensk Kirurgisk Förening, under Svenska Läkaresällskapet. Föreningens ändamål är att främja utbildning, forskning och utveckling inom ämnesområdet och stimulera internationella kontakter. Organisationsnummer är 833601-0205.

Medlemskap i föreningen kostar 200 kronor/år, och debiteras från Svensk Kirurgisk Förening.

Medlemsansökan

Reseberättelser, avhandlingar, kongressrapporter – alla bidrag till hemsidan mottages tacksamt, maila Jenny Heiman (jenny.heiman@vgregion.se)

 

SENASTE NYTT

SOTA-dagar i Uppsala 26-27/10 2023

SOTA 2023

_______________________________________________________

Seminarium i Stockholm 10 november 2023
”Lymphedema research and implementation in clinical practice” med fokus på reliabla mätmetoder och tidig upptäckt/behandling av armlymfödem. Mer information, program och registrering finns på www.lymfologi.se
______________________________________________________
Nästa onkoplastikkurs är planerad 16-17 maj 2024. Det blir den mer avancerade ”workshopen” igen, som är helt dedikerad till bröstbevarande kirurgi. En hel del reduktionsplastik och ”conal rotation” och därtill perforantlambåer.
Kursfakulteten består återigen av Tor Svensjö, Jana Boniface Elisabeth Elder från Sydney och Douglas Macmillan från Nottingham.
Anmälan öppnas i december (annons kommer via mejlutskick och Svensk Kirurgi).

_______________________________________________________

Kirurgveckan 2023

Vi i styrelsen tackar alla föreläsare, moderatorer och deltagare för en givande Kirurgvecka i Örebro. Vi riktar ett särskilt tack till Hanna Fredholm och Tor Svensjö för ett engagerat och mångårigt arbete i styrelsen och välkomnar samtidigt våra nya styrelsemedlemmar Emma Nimeus och Helena Sackey.

https://www.kirurgveckan.se/

______________________________________________________

Kirurgveckan 2022

Vi i styrelsen tackar alla föreläsare och moderatorer för en givande Kirurgvecka. Uppmärksamhet riktar vi särskilt till Jana de Boniface som vann BJS Prize (pris för bästa vetenskapliga arbete i British Journal of Surgery) för sitt arbete om komplikationer efter bröstcancerkirurgi och överlevnad, Fredrik Lohmander som vann pris för bästa avhandling ”Breast Reconstruction with Biological Matrix: Clinical Outcomes in the Setting of Breast Cancer Treatment” och Per Lindnér och Roger Olofsson Bagge som vann pris för bästa SFFB abstract ”Isolated Hepatic Perfusion as a treatment for Uveal Melanoma Liver metastases: First results from a Randomized Multicenter Trial. Stort grattis!

https://www.kirurgveckan.se/


2021-01-21

Nytt kapitel för kärlkirurgikoder 2021 innebär förändringar för kodning av lymfkörtelkirurgi (tidigare kapitel P)

Se länken och särskilt sida 5o för aktuella koder.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/karlkirurgi-kapitel-v-2021.pdf

PJA10 Exploration av lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
mappas till någon av koderna VXA10-60 beroende på lokalisation:

VXA10 Exploration av cervikala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA20 Exploration av axillära lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA30 Exploration av paraortala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA40 Exploration av iliakala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA50 Exploration av inguinala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
VXA60 Exploration av andra lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi

PJD42 Exstirpation av axillära lymfkörtlar
mappas till
VXK21 Exstirpation av axillära lymfkörtlar

PJD52 Radikal utrymning av axillära lymfkörtlar
mappas till
VXK26 Radikal utrymning av axillära lymfkörtlar


 Examinering för europeisk ackreditering 2023

Här hittar ni all information om vad som krävs för att ansöka 2023 samt deadlines för registrering och betalning.

https://www.uemssurg.org/divisions/breast-surgery/ebsq-examination