Studier

Läs här nedan om följande aktuella nationella studier:

1) SENOMIC

Denna kohortstudie inkluderar bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinel node. Förutsatt att patienten kan få systemisk tilläggsbehandling (antihormonell behandling eller cytostatika) avstår man från kompletterande axillutrymning. Patienterna följs med kliniska kontroller och mammografi. Primärt utfall är sjukdomsfri överlevnad. Övriga utfall är total och cancerspecifik överlevnad samt incidens av axillrecidiv.

Inklusionen startade vintern 2013 och i januari 2017 utökades inklusionskriterierna till att även innefatta patienter med större tumörer (T1-T3) och de som erhåller neoadjuvant behandling. I mars 2017 uppnåddes det primära inklusionsmålet på 452 patienter som inte erhållit strålbehandling mot lymfkörtlarna. Svenska bröstcancergruppen bedömde dock att det ännu inte finns tillräckligt med evidens för att avstå från axillutrymning hos patienter med mikrometastas som genomgår mastektomi.

SENOMIC fortsätter därför att inkludera bröstcancerpatienter med mikrometastas i senitnel node som genomgår mastektomi och/eller får neoadjuvant behandling. För övriga patienter (bröstbevarande kirurgi utan neoadjuvant behandling) ska man numera avstå från axillutrymning enligt de nationella riktlinjerna. Här hittar ni aktuella protokoll samt patientinformation, samt en lista över deltagande enheter och lokalt ansvariga forskare.

För frågor kontakta gärna Yvette Andersson: yvette.andersson@regionvastmanland.se.

Nationellt studieansvariga forskare är med dr. Yvette Andersson (Kirurgkliniken och Centrum för Klinisk Forskning, Västerås), Prof. Leif Bergkvist (Centrum för Klinisk Forskning, Västerås), docent Jana de Boniface (Kirurgkliniken, St Görans Sjukhus och Karolinska Institutet, Stockholm) och Prof. Jan Frisell (Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, Karolinska Sjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm). Studien stöds av Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG) och är registrerad på www.clinicaltrials.gov.

Studieprotokoll-Senomic version 6 oktober 2018

Patientinformation SENOMIC version 8 oktober 2018 preoperativ

Patientinformation SENOMIC version 8 oktober 2018 postoperativ

Inklusionsprotokoll Senomic ver 4

Uppföljningsprotokoll Senomic ver 2

Protokoll pat som ej inkluderas SN-mikromet

Deltagande-enheter-SN-mikromet

 

2) SENOMAC

En randomiserad studie som undersöker betydelsen av kompletterande axillutrymning vid upp till två makrometastaser i SN. Studien har en egen hemsida på www.senomac.se med alla aktuella dokument och ytterligare information.

 

3) Antibiotikastudien vid bröstrekonstruktioner. 

En prospektiv randomiserad nationell multicenterstudie som undersöker vilken intravenös antibiotikaprofylaxregim, endos (vilket är standard på de flesta kliniker idag) eller flerdos (under ett dygn med start vid operationsstart), som är den mest effektiva med avseende på infektionskomplikationer och biverkningar vid förstagångsrekonstruktioner med implantat. Inklusionen påbörjades våren 2013. Hittills deltar 8 bröst-och plastikkirurgiska kliniker i Sverige. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

För ytterligare information var god kontakta dr Anna Ljung Constantinidou, anna.ljung-konstantinidou@sodersjukhuset.se. Nationellt studieansvariga är M.D/Ph.D Jakob Lagergren och M.D. Anna Ljung Constantinidou (Karolinska, Stockholm).

Nedan hittar ni bl a aktuella protokoll, patientinformation, samt en lista över deltagande enheter:

Studieprotokoll version 5.0 2015-12-28

Kontaktuppgifter till deltagande kliniker

Patientinformation

Godkännande Etikprövningsnämnden

CRF

Godkännande Etikprövningsnämnden komplettering