Kliniska studier

Läs här nedan om pågående kliniska studier, nationellt och regionalt:

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/

https://researchweb.org/is/en/sverige/project/projectsearch

https://ki.se/mmk/forskning-brostkirurgi

https://surgsci.uu.se/Forskning/forskningsomraden/Plastikkirurgi-brännskadevård-IKV/rekonstruktiv-mikrokirurgi/

Studier

 

AXSANA

AXSANA_Protocol_English_Version_5.0

 

SENOMIC

Denna kohortstudie inkluderar bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinel node. Primärt utfall är sjukdomsfri överlevnad. Övriga utfall är total och cancerspecifik överlevnad samt incidens av axillrecidiv.

För frågor kontakta gärna Yvette Andersson: yvette.andersson@regionvastmanland.se.

Studieprotokoll-Senomic version 6 oktober 2018

Inklusionsprotokoll Senomic ver 4

Uppföljningsprotokoll Senomic ver 2

Deltagande-enheter-SN-mikromet

 

SENOMAC

En randomiserad studie som undersöker betydelsen av kompletterande axillutrymning vid upp till två makrometastaser i SN.

Studien har en egen hemsida på www.senomac.se med alla aktuella dokument och ytterligare information.

Newsletter SENOMAC August 19, 2020