Kirurgveckan

Nu har vi lagt kirurgveckan i Malmö bakom oss och vi hoppas att ni upplevde programmet som givande och stimulerande. Nästa år ses vi i Jönköping!

Presentationer från tidigare Kirurgveckor

Malmö 2016 

Roger Olofsson Bagge-Isolerad hyperterm perfusion

Fredrik Wärnberg-Epitelial till Mesenkymal omvandling (EMT)- En riskmodell för återfall vid DCIS

Fredrik Wärnberg-Ett multimarkörtest för återfallsrisk efter bröstbevarande kirurgi för duktal bröstcancer in situ (DCIS)

Charlotta Wadsten – DCIS och risken för bröstcancerdöd

Ilan Ben-Shabat-ILP vs ILI vid malignt melanom

Tor Svensjö-Bilateral operation vid bröstcancer

 

Örebro 2015

Flera kollegor har önskat att jag lägger upp presentationen från symposiet ”Bröstbevarande kirurgi I”, med Catharina Eriksen, Elisabeth Elder och Jana de Boniface, här på hemsidan. Tyvärr är filen för stor för att laddas upp (även i delar…) men den finns i en dropbox tillhörande Jana för den som vill kolla igen – det är bara att mejla henne så får ni en inbjudan.Här ligger i alla fall den berömda sista sliden med tips på länkar, filmer och appen:

Bröstbevarande kirurgi symposium Örebro 2015_sista två bilderna