Kirurgveckan

Program kirurgveckor

Stockholm 2022

2022 års kirurgvecka hölls i Kistamässan utanför Stockholm. SFFB:s program innehöll förutom fria föredrag fyra symposier varav ett om malignt melanom.

På torsdagens första symposie fick vi höra om de-eskalering av axillkirurgin efter neoadjuvant behandling. Marjolein Smidt från Maastricht, Nederländerna gästföreläste. Ett samsymposium med plastikkirurgerna belyste fördelar och nackdelar med direktrekonstruktion vid mastektomi med efterföljande strålbehandling. På fredagen var Jonathan Zager från Florida gästföreläsare och berättade om neoadjuvant behandling av malignt melanom.

Fredagen avslutade med symposiet ”Det andra bröstet” där vi fick höra om profylaktisk (eg. riskreducerande) kontralateral mastektomi vid påvisad mutation, vid familjeanamnes men utan mutation respektive vid sporadisk bröstcancer utan ärftliga aspekter.

En del av presentationerna finns tillgängliga på www.kirurgveckan.se

Våra internationella gästföreläsare Marjolein Smidt och Jonathan Zager

 

Lista över senaste årens symposier finner ni nedan:

Stockholm 2022

Targeted Axillary Dissection

Föreläsare: Marjolein Smidt, Fredrik Wärnberg, Helena Sackey

Moderator: Charlotta Wadsten

Direktrekonstruktion vid mastektomi med efterföljande strålbehandling. Evidens som talar för och emot, eller finns där evidens för en medelväg?

Samsymposium SFFB/Plastikkirurgi

Föreläsare: Emma Hansson, Jana De Boniface, Maria Mani, Susanne Dieroff Hay

Moderator: Tor Svensjö

Neoadjuvant treatment in melanoma

Föreläsare: Jonathan Zager

Moderatorer: Karolin Isaksson, Roger Olofsson Bagge

Det andra bröstet

Föreläsare: Svetlana Bajalica Lagercrantz, Antonis Valachis, Andreas Karakatsanis

Moderator: Andreas Karakatsanis


Presentationer från tidigare kirurgveckor

Göteborg 2021

Helsingborg 2018 

 1. Symposium: Molekylär diagnostik vid bröstcancer – dags för införande i Sverige?
 2. Symposium:Bröstbevarande kirurgi vs. mastektomi – vad är kunskapsläget?
  1. Lars Holmberg – Randomised vs observational evidence regarding breast conservation
  2. Oreste D. Gentilini – Breast conserving surgery versus mastectomy – what is the current state of knowledge?
  3. Kristjan S. Asgeirsson – Modern breast conservation – What is the role of oncoplastic breast surgery?
 3. Symposium: Profylaktiska mastektomier och rekonstruktion – till vem, när, var, hur?
  1. Niklas Loman – Riskreducing mastectomy and familial breast cancer risk – who and when
  2. Kristjan S. Asgeirsson – Risk reducing surgery
  3. Maria Mani – Breast reconstruction after prophylactic mastectomy
 4. Symposium: Generella metastaser av malignt melanom – modern medicinsk och kirurgisk behandling

Malmö 2016 

Roger Olofsson Bagge-Isolerad hyperterm perfusion

Fredrik Wärnberg-Epitelial till Mesenkymal omvandling (EMT)- En riskmodell för återfall vid DCIS

Fredrik Wärnberg-Ett multimarkörtest för återfallsrisk efter bröstbevarande kirurgi för duktal bröstcancer in situ (DCIS)

Charlotta Wadsten – DCIS och risken för bröstcancerdöd

Ilan Ben-Shabat-ILP vs ILI vid malignt melanom

Tor Svensjö-Bilateral operation vid bröstcancer

 

Örebro 2015

Flera kollegor har önskat att jag lägger upp presentationen från symposiet ”Bröstbevarande kirurgi I”, med Catharina Eriksen, Elisabeth Elder och Jana de Boniface, här på hemsidan. Tyvärr är filen för stor för att laddas upp (även i delar…) men den finns i en dropbox tillhörande Jana för den som vill kolla igen – det är bara att mejla henne så får ni en inbjudan.Här ligger i alla fall den berömda sista sliden med tips på länkar, filmer och appen:

Bröstbevarande kirurgi symposium Örebro 2015_sista två bilderna