Hedersmedlemmar

Följande hedersmedlemmar har utsetts då de gjort betydande insatser för föreningen:

2023

Fredrik Wärnberg

Ny markör förutsäger nytta av strålbehandling vid tidig bröstcancer

Lisa Rydén

Foto av Lisa Ryden

2022

Anita Ringberg

som tack för att ha gått i spetsen för att utveckla bröst- onkoplastikkirurgin i Sverige; genom stora forskningsinsatser och genom praktisk handledning av kollegor.

 

Göran Liljegren

som tack för mångårigt arbete med att utveckla bröstkirurgin i Sverige; genom att bidra till införandet att bröstbevarande kirurgi i Sverige, genom stora forskningsinsatser och genom åratal av idogt styrelsearbete i föreningen.

 

Lars-Gunnar Arnesson

som tack för mångårigt arbete med att utveckla bröstkirurgin i Sverige; genom stora forskningsinsatser med syfte att minimera traumat av bröst och axillkirurgi, genom handledning av kollegor och genom åratal av idogt styrelsearbete.

 

Lars Holmberg

som tack för mångårigt arbete med att utveckla bröstkirurgin i Sverige; genom att med en kirugisk bakgrund viga sitt yrkesliv till att tydliggöra nyttan av olika behandlingar med epidemiologens verktyg, genom handledning av doktorander och genom att vara en enormt klok förebild.

 

Stefan Emdin

som tack för mångårigt arbete med att utveckla bröstkirurgin i Sverige; genom stora forskningsinsatser med syfte att optimera bröst och axillkirurgi efter DCIS och invasiv bröstcancer, genom handledning av kollegor och genom åratal av idogt styrelsearbete.

 

Susann Plate

som tack för mångårigt arbete med att utveckla bröstkirurgin i Sverige; genom att visa att det går att bedriva akademisk bröstcancervård på mindre sjukhus, genom att sätta fokus på patientmötet och cancerbeskedet och genom åratal av idogt styrelsearbete i föreningen.

2019
Stig Holmberg
Roland Fernstad
Christian Ingvar

2018
Per-Ebbe Jönsson
Kerstin Sandelin
Jan Frisell
Leif Bergkvist