Hedersmedlemmar

Följande hedersmedlemmar har utsetts då de gjort betydande insatser för föreningen:

2022
Anita Ringberg
Göran Liljegren
Lars Gunnar Arnesson
Susanne Plate
Stefan Emdin
Lars Holmberg

2019
Stig Holmberg
Roland Fernstad
Christian Ingvar

2018
Per-Ebbe Jönsson
Kerstin Sandelin
Jan Frisell
Leif Bergkvist