Kommittéer

Kommittéer 2015-2016

Programkommittén:

Lisa Rydén och Jana de Boniface.

Utbildningskommittén:                                 

Roger Olofsson Bagge

Kommittén för klinisk forskning:

Anna-Karin Falck

Bröstkirurgiska representanter i Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret:

Kerstin Sandelin                     Stockholm-Gotland

Lars Löfgren                            Stockholm-Gotland

Malin Sund                              Norra

Gunilla Christenson               Uppsala-Örebro

Per Nyman                               Västra

Lisa Rydén                                Södra

Lars-Gunnar Arnesson          Sydöstra