Hedersmedlemmar

Följande hedersmedlemmar har utsetts då de gjort betydande insatser för föreningen:

Per-Ebbe Jönsson
Kerstin Sandelin
Jan Frisell
Leif Bergkvist