Ackreditering

Ackreditering i bröstkirurgi

Syftet med ackreditering är att tydliggöra vilken kompetens som fordras för kirurger som subspecialiserar sig i bröstkirurgi. Härigenom förbättras utbildningsnivån bland bröstkirurger som kommer våra patienter till del.

Tidigare fanns för dig som vill bli ackrediterad bröstkirurg möjligheten att bli det genom vår förenings ackrediteringsprocess. Sedan årsmötet i augusti 2014 beslöt föreningen dock att ansluta sig till den europeiska versionen och avsluta den svenska examinationen. Föreningen ser ackrediteringen som ett mått på god kompetens och tillstyrker att godkänd ackreditering skall vara lönegrundande.

_________________________________________________________________________

Välkommen till utbildningsserie för bröstkirurger som avser söka europeisk ackreditering i bröstkirurgi 2021

Den europeiska examinationen i bröstkirurgi organiseras av Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) bröstsektion i samarbete med European Board of Surgery Qualification (EBSQ). Förutom formella krav på kurser och antal operationer är det en skriftlig examination och en muntlig examination. Den skriftliga examinationen baseras i stort på boken Breast Cancer Management for Surgeons: A European Multidisciplinary Textbook (ISBN 978-3-319-56673-3).

För att underlätta inläsningen för de bröstkirurger som avser skriva tentamen juni 2021 kommer SFFB tillsammans med Helena Sackey och Hanna Fredholm under hösten och våren 2020/2021 anordna en studiegrupp där vi totalt nio fredagar går igenom boken som examineras. Boken är indelad i åtta avsnitt och vid varje utbildningstillfälle kommer en kort föreläsning hållas av kirurg, onkolog, patolog, radiolog eller plastikkirurg, beroende på aktuellt ämne för dagen, och varje deltagare får förbereda ett eller två kapitel i boken och dela med sig av detta till övriga deltagare.

När:              under hösten 2020 och våren 2021 ses vi totalt 9 fredagar klockan 13:00-15:30. Datum för                               våren kommer senare, datum och ämne för höstens träffar blir:

16/10            Epidemiologi, anatomi, riskfaktorer och ärftlig bröstcancer

6/11               Screening, bilddiagnostik och histopatologi

11/12             Kirurgi, adjuvant och neoadjuvant behandling

Var:              Delta på plats på Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm alternativ via länk

Vem:            Bröstkirurg som avser ansöka om europeisk ackreditering 2021. Då det är deltagarna själva som kommer hålla i undervisningen är det viktigt att alla som deltar avser vara med på majoriteten av träffarna, läser på aktuella kapitel i boken och avsätter tid för att förbereda presentationer inför varje grupptillfälle. Mer info om examen och krav inför ackreditering kan du läsa om här: https://www.uemssurg.org/divisions/breast-surgery/ebsq-examination 

Anmälan:    per mail senast 1/10 till helena.ikonomidis-sackey@sll.se

VÄLKOMNA!

Helena Sackey och Hanna Fredholm

_________________________________________________________________________

Nästa examinering för europeisk ackreditering:

Nya datum för 2021 kommer uppdateras via hemsidan nedan.

Här hittar ni all information om vad som krävs för att ansöka samt deadlines för registrering och betalning.

https://www.uemssurg.org/divisions/breast-surgery/ebsq-examination

_________________________________________________________________________

Fredrik Nilsson från Umeå har även skrivit en recension av ackrediteringen som är väl värd att läsa: Europeisk Ackreditering i Bröstkirurgi

_________________________________________________________________________

Följande kollegor har förtjänstfullt genomgått och blivit godkända i UEMS European Board of Surgery Qualification in Breast surgery (EBSQ):

2019 Helena Sackey (Stockholm), Jenny Heiman  (Göteborg), Hafsteinn Pétursson (Göteborg), Kian Chin (Göteborg)

2017 Lida Pistioli (Göteborg) och Carlos Alberto Dussan Luberth (Linköping)

2016 Imad Mohammed (Kalmar) och Andreas Karakatsanis (Uppsala).

2015 Fredrik Nilsson (Umeå) och Anna-Karin Falck (Helsingborg).

2013 Fredrik Wärnberg (Uppsala) och Malin Sund (Umeå). Deras rapport kan man läsa här: Amsterdam2013

Examinationen består av en skriftlig del och för de som klarar detta är det muntlig examination under 1.5 timme på tre stationer där två patientfall och en i förväg distribuerad vetenskaplig artikel diskuteras. Kraven på vetenskapligt förhållningssätt och god insikt i föreliggande behandlingsmöjligheter krävs och att ha blivit godkänd är en kvalitetsstämpel!

För de som planerar att genomföra ackreditering rekommenderas att ta kontakt med en av de mentorer som tidigare genomfört ackrediteringen för råd och tips för inläsning och hur tentamen går till. De mentorer som finns tillgängliga är: Anna-Karin Falck (Helsingborg), Fredrik Wärnberg (Uppsala), Malin Sund (Umeå).

_________________________________________________________________________

TILLÄGGSUTBILDNING I ONKOPLASTIKKIRURGI

2012 var det för första gången möjligt att få bevis på tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi och åtta bröstkirurger erhöll då diplom vid kirurgveckan i Linköping. I samarbete med representanter för Svensk Plastikkirurgisk förening har nu utbildningsdokumentets utformning och benämning ändrats något, och sedan 2014 finns återigen möjlighet att söka Bevis på tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi för ackrediterade bröstkirurger.

Ansökan-Tilläggsutbildning-Onkoplastikkirurgi

Krav tilläggsutbildning Onkoplastikkirurgi

I samarbete mellan SFFB och Svensk Plastikkirurgisk Förening har ett kvalitetsdokument om tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi tagits fram. Dokumentet kan användas som ett underlag för att formulera mål och planera delmoment när man tillbringar en period om minst 6 månader (som ofta kallats ”randutbildning”) på ett sjukhus som erbjuder onkoplastikkirurgi och bröstrekonstruktion. Tilläggsutbildningen kan också ses som ett steg på vägen till ”Bevis för tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi för ackrediterade bröstkirurger” men leder inte per automatik fram till detta (se ovan).

Kvalitetsdokument för onkoplastikkirurgisk tilläggsutbildning för allmänkirurger med inriktning bröstkirurgi

Följande kollegor har förtjänstfullt erhållit bevis på tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi för ackrediterade bröstkirurger:

2020 Kian Chin, Göteborg

2018 Andreas Karakatsanis, Uppsala, Linda Holmstrand Zetterlund, Stockholm och Kristina Åhsberg, Lund

2014 Kerstin Sandelin Stockholm

2012 Staffan Eriksson, Västerås, Ann-Christine Källström, Helsingborg, Ingrid Meldahl, Stockholm, Kristina Dalberg, Stockholm, Jana De Boniface, Stockholm, Lotta Anveden, Stockholm, Fuat Celebioglu, Stockholm och Catharina Eriksen, Stockholm