Ackreditering

Ackreditering i bröstkirurgi

Syftet med ackreditering är att tydliggöra vilken kompetens som fordras för kirurger som subspecialiserar sig i bröstkirurgi. Härigenom förbättras utbildningsnivån bland bröstkirurger som kommer våra patienter till del.

Tidigare fanns för dig som vill bli ackrediterad bröstkirurg möjligheten att bli det genom vår förenings ackrediteringsprocess. Sedan årsmötet i augusti 2014 beslöt föreningen dock att ansluta sig till den europeiska versionen och avsluta den svenska examinationen.

Nästa examinering för europeisk ackreditering:

Här hittar ni all information om vad som krävs för att ansöka.

https://www.uemssurg.org/divisions/breast-surgery/ebsq-examination

UEMS Newsletter Nov 2018

UEMS Newsletter April 2018

Fredrik Nilsson från Umeå har även skrivit en recension av ackrediteringen som är väl värd att läsa: Europeisk Ackreditering i Bröstkirurgi

Följande kollegor har förtjänstfullt genomgått och blivit godkända i UEMS European Board of Surgery Qualification in Breast surgery (EBSQ):

2017 Lida Pistioli (Göteborg) och Carlos Alberto Dussan Luberth (Linköping)

2016 Imad Mohammed (Kalmar) och Andreas Karakatsanis (Uppsala).

2015 Fredrik Nilsson (Umeå) och Anna-Karin Falck (Helsingborg).

2013 Fredrik Wärnberg (Uppsala) och Malin Sund (Umeå). Deras rapport kan man läsa här: Amsterdam2013

Examinationen består av en skriftlig del och för de som klarar detta är det muntlig examination under 1.5 timme på tre stationer där två patientfall och en i förväg distribuerad vetenskaplig artikel diskuteras. Kraven på vetenskapligt förhållningssätt och god insikt i föreliggande behandlingsmöjligheter krävs och att ha blivit godkänd är en kvalitetsstämpel!

För de som planerar att genomföra ackreditering rekommenderas att ta kontakt med en av de mentorer som tidigare genomfört ackrediteringen för råd och tips för inläsning och hur tentamen går till. De mentorer som finns tillgängliga är: Anna-Karin Falck (Helsingborg), Fredrik Wärnberg (Uppsala), Malin Sund (Umeå).

Tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi.

2012 var det för första gången möjligt att få bevis på tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi och åtta bröstkirurger erhöll då diplom vid kirurgveckan i Linköping. I samarbete med representanter för Svensk Plastikkirurgisk förening har nu utbildningsdokumentets utformning och benämning ändrats något, och sedan 2014 finns återigen möjlighet att söka Bevis på tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi för ackrediterade bröstkirurger.

Ansökan Tilläggsutbildning Onkoplastikkirurgi

Krav tilläggsutbildning Onkoplastikkirurgi

I samarbete mellan SFFB och Svensk Plastikkirurgisk Förening har ett kvalitetsdokument om tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi tagits fram. Dokumentet kan användas som ett underlag för att formulera mål och planera delmoment när man tillbringar en period om minst 6 månader (som ofta kallats ”randutbildning”) på ett sjukhus som erbjuder onkoplastikkirurgi och bröstrekonstruktion. Tilläggsutbildningen kan också ses som ett steg på vägen till ”Bevis för tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi för ackrediterade bröstkirurger” men leder inte per automatik fram till detta (se ovan).

Kvalitetsdokument för onkoplastikkirurgisk tilläggsutbildning för allmänkirurger med inriktning bröstkirurgi