Ackreditering

Ackreditering i bröstkirurgi

Syftet med ackreditering är att tydliggöra vilken kompetens som fordras för kirurger som subspecialiserar sig i bröstkirurgi. Härigenom förbättras utbildningsnivån bland bröstkirurger som kommer våra patienter till del.

Sedan  2014 har den europeiska ackrediteringen ersatt den svenska ackrediteringsprocessen. Föreningen ser ackrediteringen som ett mått på god kompetens och tillstyrker att godkänd ackreditering skall vara lönegrundande.

_______________________________________________________________________

Nästa examinering för europeisk ackreditering:

Aktuella datum för 2024 uppdateras via hemsidan nedan.

Här hittar ni all information om vad som krävs för att ansöka samt deadlines för registrering och betalning.

https://www.uemssurg.org/divisions/breast-surgery/ebsq-examination

Länk till uppdaterad litteratur nedan

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-37752-5/

Länk till intoducerande Webinar inför ackreditering
Time: Jan 19, 2024 01:00 PM Stockholm
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 657 3203 6191

______________________________

Fredrik Nilsson från Umeå har även skrivit en recension av ackrediteringen som är väl värd att läsa:

Europeisk Ackreditering i Bröstkirurgi

_________________________________________________________________________

Följande kollegor i SFFB har förtjänstfullt genomgått och blivit godkända i UEMS European Board of Surgery Qualification in Breast surgery (EBSQ):

2023 Eirini Pantiora (Uppsala) som fick första pris, Camilla André (Stockholm), Rebecka Ruderfors Malterling (Jönköping), Laila Shakhtour (Kristianstad), Susanna Olander (Luleå)

2022 Nushin Mirzaei (Göteborg), Kim Gulis (Kristianstad)

2021 Linda Adwall (Stockholm), Slavica Janeva (Göteborg), Hanna Fredholm (Stockholm), Maria Kouvaraki (Stockholm), Tadas Mikalauskas (Helsingborg), Petra Nåsell (Stockholm), Ira Oikonomou (Stockholm), Åsa Wickberg (Örebro)

2019 Helena Sackey (Stockholm), Jenny Heiman (Göteborg), Hafsteinn Pétursson (Göteborg), Kian Chin (Göteborg)

2017 Lida Pistioli (Göteborg) och Carlos Alberto Dussan Luberth (Linköping)

2016 Imad Mohammed (Kalmar) och Andreas Karakatsanis (Uppsala).

2015 Fredrik Nilsson (Umeå) och Anna-Karin Falck (Helsingborg).

2013 Fredrik Wärnberg (Uppsala) och Malin Sund (Umeå). Deras rapport kan man läsa här: Amsterdam2013

Examinationen består av en skriftlig del och för de som klarar detta är det muntlig examination under 1.5 timme på tre stationer där två patientfall och en i förväg distribuerad vetenskaplig artikel diskuteras. Kraven på vetenskapligt förhållningssätt och god insikt i föreliggande behandlingsmöjligheter krävs och att ha blivit godkänd är en kvalitetsstämpel!

För de som planerar att genomföra ackreditering rekommenderas att ta kontakt med en av de mentorer som tidigare genomfört ackrediteringen för råd och tips för inläsning och hur tentamen går till. De mentorer som finns tillgängliga är: Anna-Karin Falck (Helsingborg), Fredrik Wärnberg (Uppsala), Malin Sund (Umeå).

_________________________________________________________________________

TILLÄGGSUTBILDNING I ONKOPLASTIKKIRURGI

2012 var det för första gången möjligt att få bevis på tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi och åtta bröstkirurger erhöll då diplom vid kirurgveckan i Linköping. I samarbete med representanter för Svensk Plastikkirurgisk förening har nu utbildningsdokumentets utformning och benämning ändrats något, och sedan 2014 finns återigen möjlighet att söka Bevis på tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi för ackrediterade bröstkirurger.

Ansökan om Tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi 230830

Tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi 230830

I samarbete mellan SFFB och Svensk Plastikkirurgisk Förening har ett kvalitetsdokument om tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi tagits fram. Dokumentet kan användas som ett underlag för att formulera mål och planera delmoment när man tillbringar en period om minst 6 månader (som ofta kallats ”randutbildning”) på ett sjukhus som erbjuder onkoplastikkirurgi och bröstrekonstruktion. Tilläggsutbildningen kan också ses som ett steg på vägen till ”Bevis för tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi för ackrediterade bröstkirurger” men leder inte per automatik fram till detta (se ovan).

Kvalitetsdokument för onkoplastikkirurgisk tilläggsutbildning för allmänkirurger med inriktning bröstkirurgi

Följande kollegor har förtjänstfullt erhållit bevis på tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi för ackrediterade bröstkirurger:

2023 Kim Gulis, Kristianstad, Helena Sackey, Stockholm

2022 Linda Adwall, Stockholm, Ira Oikonomou, Stockholm

2020 Kian Chin, Göteborg

2018 Andreas Karakatsanis, Uppsala, Linda Holmstrand Zetterlund, Stockholm och Kristina Åhsberg, Lund

2014 Kerstin Sandelin, Stockholm

2012 Staffan Eriksson, Västerås, Ann-Christine Källström, Helsingborg, Ingrid Meldahl, Stockholm, Kristina Dalberg, Stockholm, Jana De Boniface, Stockholm, Lotta Anveden, Stockholm, Fuat Celebioglu, Stockholm och Catharina Eriksen, Stockholm