Onkoplastikkirurgi

TILLÄGGSUTBILDNING I ONKOPLASTIKKIRURGI

2012 var det för första gången möjligt att få bevis på tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi och åtta bröstkirurger erhöll då diplom vid kirurgveckan i Linköping. I samarbete med representanter för Svensk Plastikkirurgisk förening har nu utbildningsdokumentets utformning och benämning ändrats något, och sedan 2014 finns återigen möjlighet att söka Bevis på tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi för ackrediterade bröstkirurger. Dokumentet redigerades 2023.

Ansökan Bevis på tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi 230830

I samarbete mellan SFFB och Svensk Plastikkirurgisk Förening har ett dokument om tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi tagits fram. Dokumentet kan användas som ett underlag för att formulera mål och planera delmoment när man tillbringar en period om minst 6 månader (som ofta kallats ”randutbildning”) på ett sjukhus som erbjuder onkoplastikkirurgi och bröstrekonstruktion. Tilläggsutbildningen kan också ses som ett steg på vägen till ”Bevis för tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi för ackrediterade bröstkirurger” men leder inte per automatik fram till detta (se ovan).

Tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi 230830

Följande kollegor har förtjänstfullt erhållit Bevis på tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi för ackrediterade bröstkirurger:

2023 Kim Gulis, Kristianstad, Helena Sackey, Stockholm

2022 Ira Oikinomou, Stockholm, Linda Adwall, Stockholm

2020 Kian Chin, Göteborg

2018 Andreas Karakatsanis, Uppsala, Linda Holmstrand Zetterlund, Stockholm och Kristina Åhsberg, Lund

2014 Kerstin Sandelin Stockholm

2012 Staffan Eriksson, Västerås, Ann-Christine Källström, Helsingborg, Ingrid Meldahl, Stockholm, Kristina Dalberg, Stockholm, Jana De Boniface, Stockholm, Lotta Anveden, Stockholm, Fuat Celebioglu, Stockholm och Catharina Eriksen, Stockholm


The Oncoplastic Breast Consortium (OPBC) consists of breast cancer surgeons from gynecologic oncology, general and plastic breast surgery and a strong patient advocacy group. The consortium focuses on oncoplastic breast conserving surgery, nipple/skin sparing mastectomy with immediate reconstruction and optimal flat closure after conventional mastectomy.

https://oncoplasticbc.org/


Ibreast book

https://www.ibreastbook.com/