Styrelsen

Svensk Förening för Bröstkirurgis styrelse 2016-2017

Ordförande: Fredrik Wärnberg

Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala

fredrik.warnberg@akademiska.se

 

Vetenskaplig sekreterare: Hanna Fredholm

Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

hanna.fredholm@ki.se

 

Kassör: Anna-Karin Falck

Kir Klin, Helsingborgs lasarett, S Vallgatan 5, 251 87 Helsingborg

Anna-Karin.Falck@med.lu.se

 

Övriga ledamöter:

Roger Olofsson Bagge (webbansvarig)

Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

roger.olofsson.bagge@vgregion.se

 

Lisa Rydén

Skånes Universitetssjukhus, 22185 Lund

lisa.ryden@med.lu.se

 

Eva Vihke Patil (stipendier)

Bröstenheten, O-huset plan 11, US, 581 85 Linköping

eva.vikhe.patil@regionostergotland.se