Styrelsen

Svensk Förening för Bröstkirurgis styrelse 2016-2017

Ordförande: Lisa Rydén

Skånes Universitetssjukhus, 22185 Lund

lisa.ryden@med.lu.se

Mobil: 070-6720923; Tel arbete: 046-171000

 

Vetenskaplig sekreterare: Jana de Boniface

Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

jana.deboniface@karolinska.se

Mobil: 070-2472305; Tel arbete: 08-51170000

 

Kassör: Anna-Karin Falck

Kir Klin, Helsingborgs lasarett, S Vallgatan 5, 251 87 Helsingborg

Anna-Karin.Falck@med.lu.se

Tel arbete: 042 406 10 00

 

Övriga ledamöter:

Roger Olofsson Bagge (webbansvarig)

Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

roger.olofsson.bagge@vgregion.se

Mobil: 070- 7462119

 

Fredrik Wärnberg

Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala

fredrik.warnberg@akademiska.se

070-6146251

 

Caroline Holsti (stipendier)

Kirurgkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad

caroline.holsti@liv.se