Studier

Läs här nedan om aktuella nationella studier:

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/

1) SENOMIC

Denna kohortstudie inkluderar bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinel node. Primärt utfall är sjukdomsfri överlevnad. Övriga utfall är total och cancerspecifik överlevnad samt incidens av axillrecidiv.

SENOMIC fortsätter att inkludera bröstcancerpatienter med mikrometastas i senitnel node som genomgår mastektomi och/eller får neoadjuvant behandling. För övriga patienter (bröstbevarande kirurgi utan neoadjuvant behandling) ska man numera avstå från axillutrymning enligt de nationella riktlinjerna. Här hittar ni aktuella protokoll samt patientinformation, samt en lista över deltagande enheter och lokalt ansvariga forskare.

För frågor kontakta gärna Yvette Andersson: yvette.andersson@regionvastmanland.se.

Studieprotokoll-Senomic version 6 oktober 2018

Patientinformation SENOMIC version 8 oktober 2018 preoperativ

Patientinformation SENOMIC version 8 oktober 2018 postoperativ

Inklusionsprotokoll Senomic ver 4

Uppföljningsprotokoll Senomic ver 2

Protokoll pat som ej inkluderas SN-mikromet

Deltagande-enheter-SN-mikromet

 

2) SENOMAC

En randomiserad studie som undersöker betydelsen av kompletterande axillutrymning vid upp till två makrometastaser i SN.

Studien har en egen hemsida på www.senomac.se med alla aktuella dokument och ytterligare information.

Newsletter SENOMAC December 05, 2019