Studier

Läs här nedan om aktuella nationella studier:

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/

1) SENOMIC

Denna kohortstudie inkluderar bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinel node. Primärt utfall är sjukdomsfri överlevnad. Övriga utfall är total och cancerspecifik överlevnad samt incidens av axillrecidiv.

För frågor kontakta gärna Yvette Andersson: yvette.andersson@regionvastmanland.se.

Studieprotokoll-Senomic version 6 oktober 2018

Patientinformation SENOMIC version 8 oktober 2018 preoperativ

Patientinformation SENOMIC version 8 oktober 2018 postoperativ

Inklusionsprotokoll Senomic ver 4

Uppföljningsprotokoll Senomic ver 2

Protokoll pat som ej inkluderas SN-mikromet

Deltagande-enheter-SN-mikromet

 

2) SENOMAC

En randomiserad studie som undersöker betydelsen av kompletterande axillutrymning vid upp till två makrometastaser i SN.

Studien har en egen hemsida på www.senomac.se med alla aktuella dokument och ytterligare information.

Newsletter SENOMAC December 05, 2019